Na co si dávat pozor při investování do rizikových dluhopisů?

Rizikové dluhopisy jsou dluhopisy, u kterých je vyšší nebo vysoké riziko pro investici. Může být způsobeno nejistou finanční minulosti společnosti nebo korporátu, který dluhopisy emituje. Může být také způsoben nesolidním jednáním společnosti při vyplácení úroků. Rizikovost dluhopisů stoupá také nedostatečným zajištěním financí firmy v případě špatného hospodářského výsledku. Mezi rizikové dluhopisy patří také dluhopisy, které byly vydány vyloženě za účelem podvodu. Jak se na trhu dluhopisů zorientovat? Na co si dát pozor? Jaká kritéria sledovat před nákupem? 

Co jsou rizikové dluhopisy?

Tyto dluhopisy se lidově nazývají také prašivé. Již z tohoto názvu je jasné, že investování do takových dluhopisů je značně rizikové. Může se totiž stát, že emitent nebude schopen a nebo rovnou ani nebude ochoten splnit svou povinnost platit úroky a na konci platnosti dluhopisu vrátit celou investovanou částku investorovi. Důležité je takový dluhopis poznat, než do něj investujeme peníze. 

Jednou z možností, jak poznat míru rizikovosti do konkrétní investice, je sledovat takzvaný rating dluhopisů. Je to objektivní hodnocení míry rizikovosti daného dluhopisu. Konkrétně jsou nejrizikovější korporátní dluhopisy. Jaké typy dluhopisů podle emitentů na našem trhu existují?

  • Státní dluhopisy – ty jsou vydávány (emitovány) státem. Investice do státních dluhopisů neznamená příliš velké riziko. Emitent je stát, proto zde existuje vysoká záruka vrácení investice a také vyplacení úroků, jež v tomto případě ale nejsou příliš vysoké. 
  • Bankovní dluhopisy – tyto dluhopisy jsou emitovány tuzemskými bankovními subjekty. Bankovní sektor je relativně stabilní, investice do těchto dluhopisů je tedy celkem bezpečná. Výše úroků se pohybuje někde ve středu spektra mezi úroky státních dluhopisů a korporátních dluhopisů.
  • Municipální dluhopisy – ty jsou vydávány subjekty místní správy, jako jsou obce, kraje nebo města. Ty používají investované peníze z dluhopisů na svůj budoucí rozvoj. Tyto subjekty zaručují peníze svých investorů vlastním majetkem.
  • Korporátní dluhopisy – tyto dluhopisy jsou z našeho pohledu opravdu velice zajímavé. Jejich výraznou předností jsou vysoké úroky, které investor od emitenta dostává. V době vysoké inflace se v podstatě jedná o jediný ekonomicky efektivní způsob investování do dluhopisů na našem trhu. Míra rizika je sice o něco vyšší, nicméně i společnosti, které dluhopisy emitují, nabízejí investici se zárukou jiného subjektu. Ten by případnou povinnost vyplacení peněz investorům vzal v případě finančních problémů emitující firmy na sebe.

Hlavní rizika spojená s investováním do rizikových dluhopisů

Před investováním do jakýchkoliv dluhopisů je rozhodně dobré si jejich míru rizikovosti ověřit na internetu. Existují weby, na kterých najdete seznamy korporátních dluhopisů s mírami úrokového ohodnocení a dobou jejich platnosti. Některé weby také hodnotí míru jejich rizikovosti. Existují take webové stránky, které umožňují investovat jejich prostřednictvím do dluhopisů různých společností. 

Jak lze investovat do dluhopisů?

Dluhopisy lze nakupovat přímo v sídle emitenta nebo na některé z jeho poboček (například u bank nebo větších firem). Dnešní online svět nabízí samozřejmě také možnost investovat online. Celý proces včetně podpisu smlouvy o nákupu dluhopisů tak probíhá přes internet.  

Chcete zvýšit svůj příjem pasivním způsobem? Jediné, co pro to stačí udělat, je vybrat si ty správné korporátní dluhopisy!

Simona Šmerdová