Jak se vyznat v anglických časech? Tento přehled vám pomůže se v této součásti anglické gramatiky lépe zorientovat

Studium anglické gramatiky a časů může být pro mnohé studenty výzvou, avšak získání pevného porozumění časovým strukturám je klíčové pro efektivní komunikaci v angličtině. V tomto rozsáhlém přehledu se zaměříme na různé časy ve spojení se základními pravidly časování sloves a jejich významem ve větách. S pomůckami jako je náš přehled časů angličtina bude hračka!

 

Rychlý přehled časů a časování v angličtině

1. Přítomný čas (Present Tenses):

 • Present Simple (Průběžné časy):
  • Popis: Popisuje obecné fakty, pravidelné události a stálé situace.
  • Časování: Tvar slovesa pro třetí osobu jednotného čísla získává koncovku „-s“ nebo „-es.“
 • Present Continuous (Přítomný průběhový čas):
  • Popis: Vyjadřuje probíhající akce nebo situace v daném okamžiku.
  • Časování: Užívá se pomocné sloveso „to be“ v přítomném čase a příčestí trpného slovesa.
 • Present Perfect (Dokonavý přítomný čas):
  • Popis: Vyjadřuje spojení minulosti s přítomností, často při zdůraznění výsledků nebo změn.
  • Časování: Používá se pomocné sloveso „have/has“ a příčestí minulého času slovesa.

2. Minulý čas (Past Tenses):

 • Past Simple (Minulý jednoduchý čas):
  • Popis: Popisuje dokončené akce nebo situace v minulosti.
  • Časování: Používá se minulý tvar slovesa, někdy s koncovkou „-ed.“
 • Past Continuous (Minulý průběhový čas):
  • Popis: Vyjadřuje probíhající akce v určitém bodě v minulosti.
  • Časování: Užívá se pomocné sloveso „to be“ v minulém čase a příčestí trpného slovesa.
 • Past Perfect (Dokonavý minulý čas):
  • Popis: Vyjadřuje akci, která proběhla před jinou akcí v minulosti.
  • Časování: Používá se pomocné sloveso „had“ a příčestí minulého času slovesa.

3. Budoucí čas (Future Tenses):

 • Future Simple (Budoucí jednoduchý čas):
  • Popis: Vyjadřuje plánované nebo předpokládané akce v budoucnosti.
  • Časování: Používá se budoucí tvar slovesa s pomocným slovesem „will.“
 • Future Continuous (Budoucí průběhový čas):
  • Popis: Vyjadřuje probíhající akce v určitém bodě v budoucnosti.
  • Časování: Užívá se budoucí tvar slovesa s pomocným slovesem „will“ a příčestí trpného slovesa.
 • Future Perfect (Dokonavý budoucí čas):
  • Popis: Vyjadřuje akci, která bude dokončena před určitým okamžikem v budoucnosti.
  • Časování: Používá se budoucí tvar slovesa s pomocným slovesem „will have“ a příčestí minulého času slovesa.

Toto je základní přehled časů a časování v angličtině, který může být užitečným průvodcem pro studium a porozumění gramatickým strukturám v různých časových obdobích. Bz správného ovládnutí časů ne nedostanete k plynulosti, která je klíčová i na trhu práce.

Tipy na rozpoznání správného času ve větě

Rozpoznání správného času ve větě vyžaduje praxi a porozumění kontextu. Tyto tipy slouží jako vodítko pro správný výběr časového rámce, ať už hovoříte o minulých, přítomných nebo budoucích událostech. Používejte je systematicky a s praxí postupně získávejte jistotu v používání různých časů ve vaší angličtině.

Kontext

Zvažte, zda se jedná o událost v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Identifikujte klíčová slova, která naznačují časový rámec.

Trvání

Jestliže hovoříte o akci, která byla dokončena v minulosti, pravděpodobně použijete minulý čas. Pokud mluvíte o probíhající akci nebo současných faktech, preferujte přítomný čas.

Signály

Některá slova nebo fráze mohou naznačovat konkrétní časový rámec. Například „yesterday“ (včera) signalizuje minulost, zatímco „tomorrow“ (zítra) ukazuje na budoucnost.

Pokud popisujete akce ve vztahu k sobě navzájem, využívejte časové postupy. Například „I had finished my homework before she arrived“ (Dokončil jsem svoji domácí práci předtím, než přišla).

Cíl nebo výsledek

Pokud zdůrazňujete výsledek nebo vliv minulé akce na současnost, často se používá přítomný perfekt. Například „I have lived here for five years“ (Žiji tady pět let).

Struktura věty

Struktura věty a umístění slovesa může poskytnout indikátory správného času. Například „She is cooking dinner“ (Vaří večeři) ukazuje na probíhající akci v přítomném čase.

Praxí získávejte intuici

Čím více se účastníte aktivních konverzací a čtete v angličtině, tím lépe budete rozumět kontextům, které vyžadují určitý čas.

 

Tipy na trénink časů v angličtině

 • Aktivní čtení: Přečtěte si anglický text a zaměřte se na rozpoznávání časů. Identifikujte, jak jsou časy použity v různých větách a jak ovlivňují význam.
 • Psaní deníku: Vytvořte si denní deník, kde budete popisovat své každodenní aktivity. Používejte různé časy a snažte se vyjádřit změny ve svých plánech. Vedení deníku má i další benefity, a to třeba zlepšení duševní pohody.
 • Konverzační aplikace: Vyzkoušejte mobilní aplikace zaměřené na konverzaci v angličtině. Mnohé z nich nabízejí cvičení zaměřená na správné používání časů.
 • Dramatizace příběhů: Vytvořte si krátké příběhy nebo scénky a hrajte je s přáteli nebo partnerem. Zaměřte se na správné používání časů v dialogu.
 • Gramatické cvičení: Využívejte online zdroje a cvičení zaměřená na časy v angličtině. Pravidelné procvičování vám pomůže lépe ovládat časování.
Simona Šmerdová